Катодна мед

  • Катодна мед 99,99%–99,999% Висококачествена чиста мед 99,99% 8,960g/cbcm

    Катодна мед 99,99%–99,999% Висококачествена чиста мед 99,99% 8,960g/cbcm

    Катодната мед обикновено се отнася до електролитна мед Блистерната мед (съдържаща 99% мед) е предварително направена в дебела плоча като анод, чистата мед е направена в тънък лист като катод и смесеният разтвор на сярна киселина и мед сулфатът се използва като електролит.След наелектризиране медта се разтваря от анода в медни йони (Cu) и се придвижва към катода.След достигане на катода се получават електрони и чиста мед (известна още като електролитна мед...